Nyheder


I løbet af sommaren 2005 blev Mønt-vask-rul´s lokaler nymalet og der blev opsat nye lysarmaturer.

Lokalerne er fine kom ind og se, Velkommen.

I marts måned 2007 købte Mønt-vask-rul en ny rulle, den gamle kunne ikke mere.

I 2008 investerede Mønt-vask-rul i et solvarme anlæg for at være miljø bevidst. 

 Centrifugerne er også blevet udskiftet.